Στα 146 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της Εθνικής στο α’ 6μηνο

27. Άυγούστου 2010 – 18:59

Στα 146 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ομίλ…

27. Άυγούστου 2010 – 18:59

Στα 146 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας το πρώτο εξάμηνο του 2010, επιβαρημένα, σύμφωνα με την ΕΤΕ, από έκτακτες φορολογικές υποχρεώσεις, ζημίες από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και συνεχιζόμενες υψηλές προβλέψεις έναντι επισφαλειών. Τα κέρδη είναι μειωμένα κατά 79% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, όταν είχαν διαμορφωθεί στα 708 εκατομμύρια.

διαβάστε περισσότερα