Στα φαρμακεία ξανά τα ακριβά φάρμακα

3. Σεπτεμβρίου 2010 – 18:25

Οι εξωτερικοί ασθενείς ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ και των …

3. Σεπτεμβρίου 2010 – 18:25

Οι εξωτερικοί ασθενείς ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ και των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α. ή οι δικαιούμενοι περίθαλψης δυνάμει ειδικών διατάξεων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών, μπορούν πλέον, να προμηθεύονται τα φάρμακα τους, χωρίς συμμετοχή, τόσο από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων όσο και από τα ιδιωτικά φαρμακεία, σύμφωνα με απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Εργασίας και Υγείας.