Σουδάν-Χαρτούμ Συγκρούσεις με 23 νεκρούς στα σύνορα βορρά – νότου

Οι αρχές της χώρας είχαν υποσχεθεί ότι οι κάτοικοι της κεντρικής περιοχής Αμπιέι θα ψηφίσουν στο πλαίσιο ιδιαίτερου δημοψηφίσματος για

Οι αρχές της χώρας είχαν υποσχεθεί ότι οι κάτοικοι της κεντρικής περιοχής Αμπιέι θα ψηφίσουν στο πλαίσιο ιδιαίτερου δημοψηφίσματος για το εάν θα υπαχθούν στο βόρειο ή το νότιο Σουδάν.