Σκληρή απάντηση ΕΡΤ

Σε απάντηση σχετικής δήλωσης του πρώην προέδρου της ΕΡΤ κ. Χρήστου Παναγόπουλου, η διοίκηση της ΕΡΤ ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Οι διοικήσεις των εταιρειών του δημοσίου, ιδίως όταν αυτές χρηματοδοτούνται ευθέως από τους Έλληνες πολίτες, όπως στην περίπτωση της ΕΡΤ, υποχρεούνται να λειτουργούν με διαφάνεια, λογοδοσία και με γνώμονα την εξασφάλιση και διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

You May Also Like

More From Author