Σκιά σκανδάλων

Ο νησιωτικός χώρος του Αιγαίου που έχει διαιρεθεί σε δύο περιφέρειες (Βόρειο και Νότιο Αιγαίο) δεν αποτελεί µια πολιτικά οµοιογενή περι…

Ο νησιωτικός χώρος του Αιγαίου που έχει διαιρεθεί σε δύο περιφέρειες (Βόρειο και Νότιο Αιγαίο) δεν αποτελεί µια πολιτικά οµοιογενή περιοχή αφού όχι µόνον οι πέντε επιµέρους νοµοί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις και το κάθε νησί χωριστά διαθέτει τη δική του ιδιαίτερη πολιτική παράδοση.