[ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ ] Συνεχόµενες αυτοκτονίες

Την περασµένη εβδοµάδα, µε ένα διάγγελµα διάρκειας δώδεκα λεπτών το οποίο αναρτήθηκε στο web του Λευκού Οίκου και στο Υoutube, ο Μπαράκ Οµπάµ…

Την περασµένη εβδοµάδα, µε ένα διάγγελµα διάρκειας δώδεκα λεπτών το οποίο αναρτήθηκε στο web του Λευκού Οίκου και στο Υoutube, ο Μπαράκ Οµπάµα προσπάθησε να εκφράσει τη συµπαράστασή του στους gay µαθητές που υφίστανται καθηµερινά το νταηλίκι των συνοµηλίκων τους. Οχι, δεν ήταν η παγκόσµια ηµέρα της ανεκτικότητας αλλά το τέλος ενός ελεεινού δεκαπενθήµερου που στιγµατίστηκε από µια οµοβροντία αυτοκτονιών σε αρκετές Πολιτείες των ΗΠΑ. Εφηβοι µε διάφορη της συνήθους σεξουαλικότητα …