[ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ ] Κοιµήθηκε, πέθανε ή τα κακάρωσε;

Είχα σκοπό να εγκαινιάσω τη σεζόν µε κάτι ευοίωνο αλλά µπλέχτηκα σε ένα διαδικτυακό ντιµπέιτ και ιδού. Με αφορµή την αποδηµία του Αυγουσ

Είχα σκοπό να εγκαινιάσω τη σεζόν µε κάτι ευοίωνο αλλά µπλέχτηκα σε ένα διαδικτυακό ντιµπέιτ και ιδού. Με αφορµή την αποδηµία του Αυγουστίνου Καντιώτη η οποία παρουσιάστηκε από τις εφηµερίδες µε τίτλους όπως «έφυγε» ή «κοιµήθηκε», οι φίλοι µου έθεσαν ξανά το θέµα της κυριολεξίας και εγώ του ευφηµισµού. Προσωπικά δεν θα µε πείραζε καθόλου να έβλεπα και κανένα µονόστηλο του τύπου «τα τίναξε» ή «τα κακάρωσε» αντί για τα γνωστά δηµοσιογραφικά κλισέ, η παρηγορητική λειτουργία …