Σε ισχύ η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Σερβίας και Τουρκίας

1. Σεπτεμβρίου 2010 – 14:53

Από σήμερα τίθεται σε ισχύ η συμφωνία ελεύθερου εμπορ…

1. Σεπτεμβρίου 2010 – 14:53

Από σήμερα τίθεται σε ισχύ η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Σερβίας και της Τουρκίας, με στόχο την αύξηση του όγκου των εμπορικών ανταλλαγών. Σύμφωνα με στοιχεία του σερβικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, τους πρώτους επτά μήνες του 2010, η αξία των εμπορικών ανταλλαγών Σερβίας – Τουρκίας διαμορφώθηκε στο ποσό των 219,2 εκατ. δολαρίων.

διαβάστε περισσότερα

Σε ισχύ η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Σερβίας και Τουρκίας

1. Σεπτεμβρίου 2010 – 14:53

Από σήμερα τίθεται σε ισχύ η συμφωνία ελεύθερου εμπορ…

1. Σεπτεμβρίου 2010 – 14:53

Από σήμερα τίθεται σε ισχύ η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Σερβίας και της Τουρκίας, με στόχο την αύξηση του όγκου των εμπορικών ανταλλαγών. Σύμφωνα με στοιχεία του σερβικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, τους πρώτους επτά μήνες του 2010, η αξία των εμπορικών ανταλλαγών Σερβίας – Τουρκίας διαμορφώθηκε στο ποσό των 219,2 εκατ. δολαρίων.

διαβάστε περισσότερα