Σε ιδιώτες ακίνητα φιλέτα του Δημοσίου

Σε ιδιώτες για 50 χρόνια δίνει ακίνητα- φιλέτα το Ελληνικό Δημόσιο, με στόχο την αξιοποίησή τους, αλλά και την εισροή ζεστού χρήματος στα δ

Σε ιδιώτες για 50 χρόνια δίνει ακίνητα- φιλέτα το Ελληνικό Δημόσιο, με στόχο την αξιοποίησή τους, αλλά και την εισροή ζεστού χρήματος στα δημόσια ταμεία.