Σε ιδιωτική εταιρία το σχέδιο για τις ΔΕΚΟ

14. Απριλίου 2011 – 13:27

Η αμερικάνικη εταιρεία Accenture ανέλαβε, έπειτα από διαγωνι…

14. Απριλίου 2011 – 13:27

Η αμερικάνικη εταιρεία Accenture ανέλαβε, έπειτα από διαγωνισμό, τη νέα μελέτη για τις αλλαγές στις ΔΕΚΟ. Η μελέτη, που θα πρέπει να επιδοθεί έως τις 31 Μαΐου στο υπουργείο Οικονομικών, θα επικεντρώνεται σε 4 άξονες:

1. Στο νέο εργασιακό περιβάλλον (διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, προσαρμογές στελέχωσης και κόστους προσωπικού ανά έτος, θέσπιση ευέλικτων μηχανισμών διοίκησης και λήψης αποφάσεων, κ.λπ.)

2. Στην τιμολογιακή πολιτική

3. Στις επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό, αλλά και στα έσοδα που μπορεί να έχει το Δημόσιο από τα μερίσματα των επιχειρήσεων

διαβάστε περισσότερα