Σε θυγατρική της ΔΕΗ η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας

19. Οκτωβρίου 2010 – 22:05

Εγκρίθηκε η δημιουργία θυγατρικής εταιρείας για τη μετ…

19. Οκτωβρίου 2010 – 22:05

Εγκρίθηκε η δημιουργία θυγατρικής εταιρείας για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ. Πρόκειται για την 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ ΑΕ «ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» που είχε δημιουργηθεί όταν η ΔΕΗ ίδρυσε την Tellas.

Αφού τροποποιηθεί το καταστατικό της, στη θυγατρική θα μεταβιβαστούν τα περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ που υπάγονται λειτουργικά στις δραστηριότητες της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς, δηλαδή τα δίκτυα.

Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να εγκριθούν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

διαβάστε περισσότερα