Σε εκλογές θα οδηγηθεί και η Ιρλανδία

Δεν συναινεί η αντιπολίτευση στην Ιρλανδία για τα νέα μέτρα που προτείνει η κυβέρνησ…

Δεν συναινεί η αντιπολίτευση στην Ιρλανδία για τα νέα μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση και τον προϋπολογισμό λιτότητας .