Σε αχρηστία απόθεμα υδάτινων πόρων στη Σέριφο

Γεμάτη με νερό, που όμως δε χρησιμοποιείται, παραμένει εδώ και χρόνια λιμνοδεξαμενή στη Σέριφο καθώς δεν έχει προβλεφθεί δίκτυο που θα με…

Image Γεμάτη με νερό, που όμως δε χρησιμοποιείται, παραμένει εδώ και χρόνια λιμνοδεξαμενή στη Σέριφο καθώς δεν έχει προβλεφθεί δίκτυο που θα μεταφέρει το νερό για κατανάλωση!