Ρωσία: Τιμωρούν γυναίκες που έχουν κάνει έκτρωση

Σε μία πρωτάκουστη μέθοδο, προχώρησαν οι διοικούντες της ρωσικής εταιρείας γαλακτοκ…

Σε μία πρωτάκουστη μέθοδο, προχώρησαν οι διοικούντες της ρωσικής εταιρείας γαλακτοκομικών “Ρούσκο Μόλοκο” για λόγους ορθόδοξου πολιτισμού. Σύμφωνα με ανακοίνωση, όσες γυναίκες έχουν υποβληθεί σε έκτρωση