Ρωμαϊκή αγρέπαυλη στην Κρήτη θα μεταφερθεί ολόκληρη για να διασωθεί

28. Ιουλίου 2011 – 13:29

Μία ρωμαϊκή αγρέπαυλη που είχε ανακαλυφθεί κοντά στο Κασ

28. Ιουλίου 2011 – 13:29

Μία ρωμαϊκή αγρέπαυλη που είχε ανακαλυφθεί κοντά στο Καστέλι της Κρήτης κατά τη διάρκεια των έργων κατασκευής της εθνικής οδού Ηρακλείου-Μοιρών πρόκειται να μεταφερθεί και να ανασυντεθεί ολόκληρη σε άλλο σημείο προκειμένου να διασωθεί, καθώς συμπίπτει με τη χάραξη της οδού Απομαρμά – Άγιοι Δέκα, αλλά και να αναδειχτεί.

διαβάστε περισσότερα