Ρουμπινί: Πιθανή χρεοκοπία της Ελλάδας θα προκαλούσε παγκόσμιο οικονομικό σοκ

Παγκόσμιο οικονομικό σοκ παρόμοιο με εκείνο που προκάλεσε η κατάρρευση της Lehman Brothers …

Photo for this article

Παγκόσμιο οικονομικό σοκ παρόμοιο με εκείνο που προκάλεσε η κατάρρευση της Lehman Brothers το 2008, πρόβλεψε ότι θα προκαλέσει μία πιθανή ελληνική χρεοκοπία ο Νουριέλ Ρουμπινί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα ή δύο κράτη