Ρουμανία σε Βουλγαρία: Οι Βούλγαροι τσιγγάνοι να μάθουν ρουμανικά

Οι “Βλαχο-τσίγγανοι” στη Βουλγαρία πρέπει να πάνε σε σχολεία που διδάσκεται η ρουμανική γλώσσα.