Πώς να αποφύγετε το χαράτσι πληρώνοντας το …

Οδηγίες για το πώς μπορεί να γίνει η πληρωμή του λογαριασμού της ΔΕΗ μέσω ΑΤΜ με σκοπό την αποφυγή του ειδικού τέλους ακινήτων, εξέδωσε η π…

Πώς να αποφύγετε το χαράτσι πληρώνοντας το λογαριασμό της ΔΕΗ μέσω ΑΤΜΟδηγίες για το πώς μπορεί να γίνει η πληρωμή του λογαριασμού της ΔΕΗ μέσω ΑΤΜ με σκοπό την αποφυγή του ειδικού τέλους ακινήτων, εξέδωσε η πρωτοβουλία «Πολίτες κατά του Χρέους» στο Ηράκλειο, μια πρωτοβουλία, που σημειωτέον βρίσκει τη συμπαράσταση του Δήμου καθώς διαβεβαιώνει ότι θα εξετάσει κάθε πρόσφορο μέσο για να αποφευχθεί η διακοπή του Ηλεκτρικού Ρεύματος σε πολίτες του Ηρακλείου

Οι οδηγίες έχουν ως εξής:

Περισσότερα…