Πώς θα γίνει η περαίωση

Με «ταρίφα» που αρχίζει από τα 200 και φτάνει έως και τα 1.000 ευρώ για κάθε χρόνο περαίωσης θα κληθούν 1 εκατ. ελεύθεροι επαγγελματίες και ε…

Με «ταρίφα» που αρχίζει από τα 200 και φτάνει έως και τα 1.000 ευρώ για κάθε χρόνο περαίωσης θα κληθούν 1 εκατ. ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις να κλείσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις της τελευταίας δεκαετίας.