Πρώτοι στην εξωσχολική ανάγνωση στις χώρες του ΟΟΣΑ οι Έλληνες μαθητές

11. Ιανουαρίου 2011 – 9:25

Μπορεί να μην ιδιαίτερα επιμελείς στη σχολική μελέτη -…

11. Ιανουαρίου 2011 – 9:25

Μπορεί να μην ιδιαίτερα επιμελείς στη σχολική μελέτη – μεταξύ των μαθητών των χωρών του ΟΟΣΑ – όμως οι Έλληνες μαθητές έρχονται πρώτοι στην εξωσχολική ανάγνωση ββιβλίων, σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Δεύτεροι έρχονται οι μαθητές της γείτονος Τουρκίας.

διαβάστε περισσότερα