Πρόσληψη συμβούλων για το τραπεζικό σύστημα

Photo for this article

Συμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η Κυβέρνηση θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει τη σταθερότητα του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και να προωθήσει τη στρατηγική του αναδιάρθρωση.

You May Also Like

More From Author