Πρόσθετα μέτρα ύψους 1,8 δισ. ευρώ

Πρόσθετα μέτρα ύψους 1,8 δισ. (3/4 της μονάδας του ΑΕΠ) προκειμένου να καλυφθούν οι σοβαρ…

Πρόσθετα μέτρα ύψους 1,8 δισ. (3/4 της μονάδας του ΑΕΠ) προκειμένου να καλυφθούν οι σοβαρές αποκλίσεις που παρατηρούνται στο σκέλος των εσόδων τους πρώτους μήνες του έτους και την ενεργοποίηση του μηχανισμού των τιτλοποιήσεων μελλοντικών εσόδων από τα διόδια ώστε να μειωθεί το δημόσιο χρέος, ανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών, Γ.Παπακωνσταντίνου.