Πρόγραμμα επιχορήγησης ξενοδοχειακών μονάδων

Πρόγραμμα επιχορήγησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας, για τα έτη 2010 – 2011 προκήρυξε ο ΟΑΕΔ. Αναλυτικά οι προ…

Image Πρόγραμμα επιχορήγησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας, για τα έτη 2010 – 2011 προκήρυξε ο ΟΑΕΔ. Αναλυτικά οι προϋποθέσεις του προγράμματος.