Πρωθυπουργός με Πνεύμα

– Λοιπόν ακουμπάτε όλοι τις παλάμες πάνω στο τραπέζι

και το Πνεύμα του πατέρα, θα μας …

– Λοιπόν ακουμπάτε όλοι τις παλάμες πάνω στο τραπέζι

και το Πνεύμα του πατέρα, θα μας απαντήσει,

ποιά θα είναι η πρώτη παραίτηση από τον ανασχηματισμό του αυτονόητου