ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Για να είναι αποτελεσματική μία πολιτική πρέπει να συγκεντρώνει ορισμένα χαρακτηριστικά. Π.χ. πρέπει να περιέχει το στοιχείο της πρωτοβο…

Για να είναι αποτελεσματική μία πολιτική πρέπει να συγκεντρώνει ορισμένα χαρακτηριστικά. Π.χ. πρέπει να περιέχει το στοιχείο της πρωτοβουλίας, να είναι υπερβατική και ταυτόχρονα να εντάσσεται σε μία στρατηγική. Αυτά τα χαρακτηριστικά περιέχονται στις επιλογές στις οποίες κατέληξε, ύστερα από πυκνές εσωτερικές διαβουλεύσεις, ο Γιώργος Παπανδρέου, ενόψει της ανάδειξης, για πρώτη φορά, αιρετών περιφερειακών οργάνων. Ετσι κατάφερε να σηματοδοτήσει ανάγλυφα την κεντρική στόχευση του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου.