Προτάσεις Μπαρνιέ για ένα «υγιέστερο χρηματοοικονομικό σύστημα»

15. Σεπτεμβρίου 2010 – 20:22

Στα πρότυπα που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του G20, και ιδ

15. Σεπτεμβρίου 2010 – 20:22

Στα πρότυπα που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του G20, και ιδίως από τις ΗΠΑ, ο Γάλλος Επίτροπος, Μισέλ Μπαρνιέ, πρότεινε δύο νέους νομοθετικούς κανονισμούς, με στόχο ένα «νέο υγιέστερο χρηματοοικονομικό σύστημα». Η ανακοίνωση έγινε από τις Βρυξέλλες, 2 χρόνια μετά την έξαρση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. Αφού εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη – μέλη, το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή από το τέλος του 2012.

διαβάστε περισσότερα