Προσφυγή του Ιατρικού Συλλόγου στο Σ.τ.Ε.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) κ

Photo for this article

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) κατά της αναγραφής του ΑΜΚΑ των ιατρών στα συνταγολόγια.

Ειδικότερα