Προσφυγές στο ΣτΕ κατά Μνημονίου – «Καλλικράτη»

Στις 8 Οκτωβρίου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ η αίτηση ακύρωσης κατά του Μνημονίου. Στις 24 Σεπτεμβρίου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια…

Image Στις 8 Οκτωβρίου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ η αίτηση ακύρωσης κατά του Μνημονίου. Στις 24 Σεπτεμβρίου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ η προσφυγή που έχει καταθέσει δήμος κατά του «Καλλικράτη».

Προσφυγές στο ΣτΕ κατά Μνημονίου – «Καλλικράτη»

Στις 8 Οκτωβρίου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ η αίτηση ακύρωσης κατά του Μνημονίου. Στις 24 Σεπτεμβρίου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια…

Image Στις 8 Οκτωβρίου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ η αίτηση ακύρωσης κατά του Μνημονίου. Στις 24 Σεπτεμβρίου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ η προσφυγή που έχει καταθέσει δήμος κατά του «Καλλικράτη».