"Προμηθεύς Δεσμώτης"

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ του ΑισχύλουΙΔΕΟ-ΘΕΑΤΡΟΝ του Ραδάμανθυ Αναστασάκηστον ΠΟΛΥΧΩΡΟ …

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ
του Αισχύλου
ΙΔΕΟ-ΘΕΑΤΡΟΝ του Ραδάμανθυ Αναστασάκη
στον ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 
Από  Κυριακή 10-10-2010
(κάθε Κυριακή 19:00)

Η παράσταση προκρίνει τον λόγο για την κατανόηση της μυθικής υποθέσεως, φωτίζοντας έτσι το ήθος αλλά και τις πνευματικές ιδέες των θεών που λαμβάνουν μέρος στην δραματική πράξη.
 
Είναι ένας ύμνος στην ανθρώπινη θέληση η οποία ορθώνεται ενάντια στην εξουσία για να απαιτήσει  πρόοδο και γνώση.