ΠΡΟΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Σύµφωνα µε το σηµερινό ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ» (σελ. 8-9) το υπουργείο Παιδείας καταβάλλει προσπάθειες, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, να εξασφαλίσ…

Σύµφωνα µε το σηµερινό ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ» (σελ. 8-9) το υπουργείο Παιδείας καταβάλλει προσπάθειες, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, να εξασφαλίσει ότι µε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα είναι καλυµµένες όλες οι θέσεις δασκάλων και καθηγητών. Από τα διαθέσιµα στοιχεία προκύπτει ότι οι ελλείψεις πλησιάζουν τις 9.000 και εκτός από τις περιορισµένες προσλήψεις _ λόγω τρόικας _ τα κενά θα καλυφθούν εκ των ενόντων. Ητοι µε την ακύρωση των αποσπάσεων, µε εσωτερικές διευθετήσεις κατά σχολείο και εκπαιδευτική περιφέρεια και µε ό,τι άλλο κριθεί πρόσφορο για να µην επαναληφθεί το φαινόµενο της έδρας χωρίς καθηγητή ή δάσκαλο, που µαστίζει την ελληνική περιφέρεια κυρίως.