[ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ] Το χρυσό νερό

ΓΙΑ ΝΑ µάθεις πρέπει να πληρώσεις, µου έλεγαν στον Στρατό οι εκπαιδευτές µου στο τάβλι. Και πλήρωνα τη µία παρτίδα µετά την άλλη για να µάθ…

ΓΙΑ ΝΑ µάθεις πρέπει να πληρώσεις, µου έλεγαν στον Στρατό οι εκπαιδευτές µου στο τάβλι. Και πλήρωνα τη µία παρτίδα µετά την άλλη για να µάθω πλακωτό, πόρτες και φεύγα. Τάβλι έµαθα. Αλλά είχα να µάθω και άλλα… Οπως ότι το νερό στην Πάρο το πληρώνεις χρυσάφι. Προς το παρόν, ακόµη δεν πλήρωσα… Εµαθα όµως από τους –ευγενέστατους, δεν µπορώ να πω – υπαλλήλους της Δηµοτικής Υπηρεσίας Υδρευσης και Αποχέτευσης Πάρου πόσο πάει το µαλλί. Πήγα µες στην τρελή χαρά στα γραφεία τους. Τους είπα ότι είχα διαρροή.