[ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ] Το µήνυµα που πρέπει να στείλουµε

ΤΙ ΜΗΝΥΜΑ εκπέµπει σήµερα η Ελλάδα; Για να ασκήσει επιρροή µια χώρα θα πρέπει να εκπληρούνται ορισµένες σαφείς προϋποθέσεις. Αλλά πάνω …

ΤΙ ΜΗΝΥΜΑ εκπέµπει σήµερα η Ελλάδα; Για να ασκήσει επιρροή µια χώρα θα πρέπει να εκπληρούνται ορισµένες σαφείς προϋποθέσεις. Αλλά πάνω απ’ όλα αυτό που απαιτείται είναι η χώρα να µπορεί να εκπέµπει ένα ισχυρό µήνυµα στην περιφέρειά της και ευρύτερα ότι αντιπροσωπεύει κάτι ξεχωριστό, ότι έχει να προσφέρει κάτι που δεν προσφέρεται εύκολα από άλλους, ότι αποτελεί ένα ορισµένο υπόδειγµα/πρότυπο για το περιφερειακό και διεθνές σύστηµα. Χωρίς την ικανότητα να αρθρώσει και να µεταδώσει αυτό το µήνυµα, ότι δηλαδή εκφράζει κάτι διαφορετικό, η άσκηση επιρροής καθίσταται άσκηση ατελέσφορη.