[ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ] Παράλογα και αστοχίες

«ΑΠΟ τΟτΕ που εξελέγη ο Γιώργος Παπανδρέου αγωνίζεται για να ικανοποιήσει δύο δύσκολους και, όπως φαίνεται, αντικρουόµενους παράγοντες:…

«ΑΠΟ τΟτΕ που εξελέγη ο Γιώργος Παπανδρέου αγωνίζεται για να ικανοποιήσει δύο δύσκολους και, όπως φαίνεται, αντικρουόµενους παράγοντες: τις διεθνείς αγορές και τους Ελληνες. Την Κυριακή, κήρυξε νίκη και στα δύο µέτωπα». Το έγραψαν οι «Νιου Γιορκ Τάιµς» τη ∆ευτέρα, αποτιµώντας τις κάλπες της Κυριακής. ∆εν ανέµενε κανείς ορθή αποτίµηση της ελληνικής πραγµατικότητας από την έγκριτη εφηµερίδα, αλλά η πραγµατικότητα των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ, που σηµειώνουν σηµαντική υποχώρηση, δείχνει ότι η κυβέρνηση δεν κήρυξε καµία νίκη απέναντι στους Ελληνες.