[ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ] Παράδοξα για κράτος και πολιτική

ΤΑ-1642ΕΛΛΗΝΙ ΚΑ παράδοξα και οι αντιφάσεις δεν έχουν τέλος. Σ’ όλη την Ευρώπη (σε όλο τον κόσµο για την ακρίβεια) το κράτος επιστρέφει ως ο…

ΤΑ-1642ΕΛΛΗΝΙ ΚΑ παράδοξα και οι αντιφάσεις δεν έχουν τέλος. Σ’ όλη την Ευρώπη (σε όλο τον κόσµο για την ακρίβεια) το κράτος επιστρέφει ως ο κύριος συντελεστής στις οικονοµικές διαδικασίες και τη διαχείριση. Η οικονοµική κρίση έδειξε τις δραµατικές αδυναµίες και τους περιορισµούς της οικονοµίας της αγοράς, ενώ υπογράµµισε την αδήριτη ανάγκη για το κράτος να διαδραµατίσει τον ρυθµιστικό (και όχι µόνο) ρόλο του στην οικονοµία. Οπως γράφει ο πρόσφατα και πρόωρα χαµένος σηµαντικός στοχαστής Τ.