[ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ] Νέο δόγµα εξωτερικής πολιτικής

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Συµβούλιο (η διάσκεψη κορυφής των ηγετών των χωρών – µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης) αφιέρωσε πρόσφατα ειδική σύνοδο στις σχέσε…

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Συµβούλιο (η διάσκεψη κορυφής των ηγετών των χωρών – µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης) αφιέρωσε πρόσφατα ειδική σύνοδο στις σχέσεις της Ε.Ε. µε τον υπόλοιπο κόσµο και ειδικότερα µε τους «στρατηγικούς εταίρους» (κυρίως τις αναδυόµενες δυνάµεις, Κίνα, Βραζιλία, Ινδία αλλά και Ρωσία, ΗΠΑ). Η συζήτηση, τα αποτελέσµατα της οποίας αποτυπώνονται στα Συµπεράσµατα του Συµβουλίου, δεν φαίνεται να οδήγησε και σε θεαµατικές διαπιστώσεις ή νέες πρωτοβουλίες. Πολύ γενικόλογες, αφοριστικές αναφορές, αλλά λίγη ουσία σε πρακτικό επίπεδο.