[ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ] Διακοπές… στην Αίγινα

Η ΑΠΩΛΕΙΑ της αξιοπιστίας ενός επιχειρηµατία έχει κατά κανόνα συνέπειες. Ο πελάτης θα πάει στο απέναντι µαγαζί. Αν όµως πρόκειται για µ…

Η ΑΠΩΛΕΙΑ της αξιοπιστίας ενός επιχειρηµατία έχει κατά κανόνα συνέπειες. Ο πελάτης θα πάει στο απέναντι µαγαζί. Αν όµως πρόκειται για µια επιχείρηση που παρέχει ένα προϊόν ζωτικής σηµασίας και µάλιστα µονοπωλιακά, ούτε ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να πάει απέναντι ούτε η επιχείρηση κινδυνεύει να υποστεί οικονοµική ζηµιά. Εποµένως; Τον λόγο παίρνει αναγκαστικά η Δικαιοσύνη. Με όλα τα αρνητικά της (καθυστερήσεις, ταλαιπωρίες, οικονοµική επιβάρυνση) αποτελεί µονόδροµο, έστω και αν οδηγεί στον.