[ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ] Ανάγκη νέας ευρωπαϊκής πολιτικής

Η ΝΕΑ περίοδος που αρχίζει τον Σεπτέµβριο θα είναι κρίσιµη για τη χώρα αλλά και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Νέοι θεσµοί θα δοκιµαστούν, νέες καταστάσεις θα κριθούν, νέες προκλήσεις θα πρέπει να αντιµετωπιστούν. Στην Ευρωπαϊκή Ενωση (Ε.Ε.) τα θέµατα της συγκρότησης της οικονοµικής διακυβέρνησης και της ενεργοποίησης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) θα κυριαρχήσουν, ενώ θα αρχίσει πιο συστηµατικά και η συζήτηση για τις νέες δηµοσιονοµικές προοπτικές (προϋπολογισµό).

You May Also Like

More From Author