Προβλέψεις για 170.000 λουκέτα. Αντιδρούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σε περίπτωση που η κυβέρνηση επιμείνει στην αύξηση των φόρων και δεν δώσει αναπτυξια…

Κατάστημα κλειστό

Σε περίπτωση που η κυβέρνηση επιμείνει στην αύξηση των φόρων και δεν δώσει αναπτυξιακά κίνητρα στις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, τότε αυτές θα προχωρήσουν σε στάση πληρωμών προς το Δημόσιο καθώς και με μεταφορά της έδρας των επιχειρήσεων τους εκτός Ελλάδας.