Ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος του Λουκά Παπαδήμου στην Ελλάδα!

Η «Trilateral Commission»,  γνωστή στην Ελλάδα ως «Τριμερής Επιτροπή», είναι ένας οργανισμός που συστάθηκε την δεκαετία του 1970 από σημαίνοντα πρό…

Ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος του Λουκά Παπαδήμου στην Ελλάδα!

Η «Trilateral Commission»,  γνωστή στην Ελλάδα ως «Τριμερής Επιτροπή», είναι ένας οργανισμός που συστάθηκε την δεκαετία του 1970 από σημαίνοντα πρόσωπα της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας, από τις τρεις πιο ισχυρές περιοχές του κόσμου.

Πρόκειται για τα τρία «σκέλη» της «Τριμερούς Επιτροπής»: Βορείου Αμερικής, Ευρώπης και Ιαπωνίας.

Στόχος της «Τριμερούς Επιτροπής», σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν ευρέως, είναι η καλύτερη συνεργασία των τριών «σκελών» για την αποτελεσματικότερη επιχειρηματικότητα και την εμπορική ανάπτυξη, με πυλώνες τα σκέλη της «Επιτροπής».

Διαβάστε περισσότερα στην Prionokordela.gr