Ποιοι θα περάσουν ΚΤΕΟ το 2013

Ποιοι θα περάσουν ΚΤΕΟ το 2013

Το πρόγραμμα τεχνικού ελέγχου ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών για τα οχήματα του Ν. Αττικής (στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως Έδρα, Διεύθυνση Κατοικίας ή Επιχείρησης ο Ν. Αττικής).

Συγκεκριμένα υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο το έτος 2013, έχουν οι παρακάτω κατηγορίες οχημάτων :

1.Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήματα και τα Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους, με έδρα το Ν. Αττικής, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά ως καινούργια στο έτος 2009.

2.Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήματα με κόκκινες πινακίδες κυκλοφορίας με έδρα το Ν. Αττικής, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά ως καινούργια στο έτος 2009.

3.Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήματα και τα Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, με ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ με έδρα το Ν. Αττικής, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά ως καινούργια στο έτος 2009.

Ο τεχνικός έλεγχος των ανωτέρω οχημάτων, πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ (Δημόσια ή Ιδιωτικά) στο χρονικό διάστημα από τρεις εβδομάδες πριν έως και μια εβδομάδα μετά, από την αναγραφόμενη ημερομηνία (ημέρα και μήνα ) της 1ης άδειας κυκλοφορίας, (π.χ. Με ημερομηνία 1ης αδείας στις 17-06-2009, η ημερομηνία τεχνικού ελέγχου είναι: 17-06-2013, με χρονικό διάστημα από 27-05-2013 μέχρι και 24-06-2013 ).

– Υποχρέωση τεχνικού ελέγχου από τα ΚΤΕΟ του Ν. Αττικής το έτος 2013, έχουν επίσης:

1. Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ( Ε.Ι.Χ. ) οχήματα και τα Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους οχήματα, που μεταβιβάστηκαν στο Ν. Αττικής από την υπόλοιπη χώρα από την 1-1-2012 μέχρι και την 31-12-2012 και έχουν συμπληρώσει 4 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους σαν καινούργια και δεν είχαν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο, στους νομούς που είχαν ως έδρα πριν την μεταβίβασή τους, και

2. Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ( Ε.Ι.Χ. ) οχήματα με ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Δ.Σ., (Διπλωματικού Σώματος), Ξ.Α. (Ξένης Αποστολής), Π.Σ. ( Προξενικού Σώματος), Π.Π., ( Προσωπικό Πρεσβειών ), με έδρα το Ν. Αττικής που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά σαν καινούργια από την 1-1-2009 μέχρι και την 31-12-2009 και δεν έχουν ελεγχθεί από ΚΤΕΟ, ανεξάρτητα από τον τόπο που κυκλοφορούν, ως εξής:

Ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 1 τον Ιανουάριο του 2013

Ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 2 το Φεβρουάριο του 2013

Ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 3 τον Μάρτιο του 2013

Ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 4 τον Απρίλιο του 2013

Ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 5 τον Μάιο του 2013

Ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 6 τον Ιούνιο του 2013

Ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 7 τον Ιούλιο του 2013

Ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 8 τον Σεπτέμβριο του 2013

Ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 9 ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2013

Ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 0 ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2013

πηγή άρθρου: NewsBomb.gr