Ποιες αλλαγές φέρνει στα εργασιακά η συμφωνία

Οι ομαδικές απολύσεις κυρίως, αλλά και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, πρόκειται να επανέλθουν στο προσκήνιο της δημόσιας συζήτησης, το αμέσως επόμενο διάστημα, όσο δηλαδή η κυβέρνηση και οι δανειστές θα προχωρούν στα επόμενα ”βήματα” της συμφωνίας
Οι αλλαγές, ειδικά στο σκέλος των ομαδικών απολύσεων, σύμφωνα με τα