Πληρώστε και κάψτε τα βιβλία!

Φορολογική ασυλία για το παρελθόν θα εξασφαλίσουν όσοι συμμετάσχουν στην περαίωση. Αυτό το μήνυμα στέλνει το υπουργείο Οικονομικών, ξεκ

Φορολογική ασυλία για το παρελθόν θα εξασφαλίσουν όσοι συμμετάσχουν στην περαίωση. Αυτό το μήνυμα στέλνει το υπουργείο Οικονομικών, ξεκαθαρίζοντας ότι όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση μπορούν να «κάψουν τα βιβλία τους».