Πιο δύσκολη η αναβολή στις δίκες

Αναβολές μετ΄ εμποδίων για διαδίκους, δικηγόρους και δικαστές προβλέπει ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης που προκαλεί ήδη τριβές.

Αναβολές μετ΄ εμποδίων για διαδίκους, δικηγόρους και δικαστές προβλέπει ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης που προκαλεί ήδη τριβές.