Πιλοτικό πρόγραμμα για «Αναμνήσεις που διαρκούν»

11. Νοεμβρίου 2010 – 13:13

Τις νοητικές ασκήσεις μέσω υπολογιστή με τη σωματική ά

11. Νοεμβρίου 2010 – 13:13

Τις νοητικές ασκήσεις μέσω υπολογιστή με τη σωματική άσκηση, μέσα σ’ ένα περιβάλλον υποβοηθούμενης διαβίωσης συνδυάζει πιλοτικό πρόγραμμα, με στόχο την πρόληψη της νοητικής έκπτωσης σε άτομα τρίτης ηλικίας και τη βελτίωση της σωματικής κατάστασης. Το πρόγραμμα «Αναμνήσεις που διαρκούν» πραγματοποιείται από τις αρχές του μήνα ταυτόχρονα σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες και μέχρι στιγμής έχει θετικές ενδείξεις.

διαβάστε περισσότερα