Πιέζουν για πρόσθετα μέτρα το 2011

Η τελευταία επίσκεψη του κλιμακίου της τρόικας στην Αθήνα έληξε και με τα δύο μέρη να είναι βαρύθυμα- τα λόγια ικανοποίησης εκατέρωθεν γ

Η τελευταία επίσκεψη του κλιμακίου της τρόικας στην Αθήνα έληξε και με τα δύο μέρη να είναι βαρύθυμα- τα λόγια ικανοποίησης εκατέρωθεν για την «εξαιρετική συνεργασία» τούτη τη φορά δεν ακούστηκαν ούτε επισήμως ούτε ανεπισήμως. Κάποιοι θα μπορούσαν να αποδώσουν το γεγονός στο ότι το πρόγραμμα που προβλέπει το Μνημόνιο δεν περπατάει και η τρόικα απαιτεί μέτρα για να καλυφθεί η τεράστια τρύπα στα έσοδα, ενώ η Αθήνα θεωρεί πως αρκετά έχουν επιβαρυνθεί οι έλληνες πολίτες.