Περισσότερες άδειες στους φαντάρους, γιατί συμφέρει…

Σε αύξηση των επιτρεπόμενων εξόδων, των διανυκτερεύσεων και των αδειών μικρής διάρκ

Photo for this article

Σε αύξηση των επιτρεπόμενων εξόδων, των διανυκτερεύσεων και των αδειών μικρής διάρκειας των φαντάρων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν μειώνονται οι σκοπιές και γενικά η εργασία εντός της στρατιωτικής μονάδας, προχωρούν οι διοικητές πολλών μονάδων.

Σύμφωνα με το Βήμα, η πολιτεία ξοδεύει 3,6 ευρώ την ημέρα για την τροφή του στρατιώτη όταν αυτός βρίσκεται στη μονάδα του.