Περαίωση-σκούπα!

Περαίωση- σκούπα για τις ανέλεγκτες υποθέσεις της δεκαετίας 2000 – 2009 ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο αναζητά τρόπους για την

Περαίωση- σκούπα για τις ανέλεγκτες υποθέσεις της δεκαετίας 2000 – 2009 ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο αναζητά τρόπους για την κάλυψη της μαύρης τρύπας. Η νέα περαίωση θα αφορά 1 εκατ. επαγγελματίες και επιχειρήσεις και εκτιμάται ότι μπορεί να αποφέρει έσοδα 2,5 δισ. ευρώ στο Δημόσιο.