Παρουσιάστηκε το ν/σ για τη βίου μάθηση

1,6 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν έως το 2013 για τη δια βίου μάθηση, ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας. Επίσης, καταργείται ο Οργανισμός Επα…

Image 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν έως το 2013 για τη δια βίου μάθηση, ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας. Επίσης, καταργείται ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) και διευρύνεται ο ρόλος του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης.

Παρουσιάστηκε το ν/σ για τη βίου μάθηση

1,6 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν έως το 2013 για τη δια βίου μάθηση, ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας. Επίσης, καταργείται ο Οργανισμός Επα…

Image 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν έως το 2013 για τη δια βίου μάθηση, ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας. Επίσης, καταργείται ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) και διευρύνεται ο ρόλος του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης.