Παράταση στην υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών

Τι προβλέπει η απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

You May Also Like

More From Author