Παράταση μέχρι 11 Φεβρουαρίου για την περαίωση

Έως τις 11 Φεβρουαρίου θα μπορούν όσοι επιτηδευματίες το επιθυμούν να υπάγονται στη ρ…

Έως τις 11 Φεβρουαρίου θα μπορούν όσοι επιτηδευματίες το επιθυμούν να υπάγονται στη ρύθμιση για την περαίωση.